Mål

Nordskogen skal ha et trygt og inkluderende miljø for alle barn og voksne. Miljøet skal speiles i omsorg, lek, danning og læring.

Visjon

Barnehagens visjon er: -ditt NATURlige valg.