Mål

Nordskogen skal ha et trygt og inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Visjon

-ditt NATURlige valg!