Vi lærer førstehjelp gjennom Henry.

Førstehjelp med Henry brukes på avdeling Nordlys.

Henry -førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.

Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Målet med dukken er å lære barna hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han og hvor vi ringer.

Her kan du lese mer om Henry:

https://www.rodekors.no/tilbudene/forstehjelp/henry---forstehjelp-for-barnehagebarn/