PBL-A medlem

Nordskogen Barnehage er medlem av PBL-A (Private Barnehagers Landsforbund- arbeidsgiverorganisasjon)

 


Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.
PBL og PBL-A skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.
www.pbl.no