Mål

Nordskogen skal ha et trygt og inkluderende miljø for alle barn og voksne. Miljøet skal speiles i omsorg, lek, danning og læring.