Dugnad i Nordskogen

For hvert barnehageår er dugnadsplikten 10 timer pr. familie.

Det er mulig å gjøre avtale med oss om dugnad utenom fellesdugnader. Fellesdugnadene er i hovedsak høst og vår. De som ikke kan være med på fellesdugnadene kan kontakte administrasjonen for en nærmere avtale på telefon: 76 12 65 50 eller på e-post: kontor@nordskogen.no

Pris for ikke utført dugnad er 200,- pr. time og faktureres på foreldrebetalingen i august ved endt barnehageår.