Vi lærer trafikksikkerhet gjennom Tarkus

Nordskogen har fått utmerkelsen trafikksikker barnehage.

Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkforståelse.

Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikk som tema starte tidlig. Voksne er rollemodeller og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, riskoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide.

Nordskogen er en trafikksikker barnehage. Denne utmerkelsen har vi fått fra Trygg trafikk. Det er en del kriterier som vi må oppfylles for å være trafikksikker barnehage, blant annet rutiner for å ivareta sikkerhet når vi ferdes med barna i trafikken, at vi jobber med trafikksikkerhet i barnehagen og informere foreldre på foreldremøter. Vi bruker beltedyret Tarkus når vi lærer om trafikksikkerhet sammen med barna. Tarkus er et pedagogisk verktøy (utgitt av Trygg trafikk) for å lære barna enkle trafikkregler for fotgjengere, sikring i bil, sykkelhjelm, refleks med mer. Vi snakker også om trafikksikkerhet når vi er på tur.  

"På ryggen har Tarkus ni belter, men når han kjører bil så har han 10. Da kaller han seg for et bilbeltedyr. Nysgjerrig, undrende og tålmodig er han en naturlig deltaker i samlingsstunden når trafikk står på dagsordenen. Det finnes i dag rundt 4000 Tarkuser i landets barnehager".

 

Her kan du lese mer om Tarkus:

https://www.tryggtrafikk.no/tema/barnehage/tarkus