Sykdom og helse

Sykdom/helse

Smittefaren er stor i en barnehage, det er derfor viktig at barna holdes hjemme når det er sykt, og at barnehagen får beskjed ved smittsomme sykdommer!Hovedregel er at barn med feber holdes hjemme, men man må også vurdere hvorvidt barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det vil ha det bedre under hjemlige forhold. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene og avtale henting. Ved diaré og oppkast: Barnet skal være symptomfri i 48 timer etter siste tegn til diarè og oppkast før man er tilbake i barnehagen.

 

Råd fra Folkehelseinstituttet v/barns sykdom

Øyekatarr

Vannkopper

Hodelusa

5.barnesykdom

Brennkopper

Falsk Krupp 

Barnemark

Hånd, fot og munnsykdom

 

Vi ønsker ikke å ha ansvar for medisinering, med unntak av kronisk syke og spesielle tilfeller. Det skal da lages egen skriftlig avtale. Be derfor lege foreskrive medisin som kan tas utenom barnehagetid (ex penicillin, øyedråper)