Bravolek

Bravoleken har vi jevnlig med barna på avdeling Solstråle.

Ekstra tidlig innsats – forebyggende arbeid i praksis

Hva er Bravo-leken?
Bravo-leken er et konkret språkverktøy som brukes av foreldre og barnehager. Det er en aktiv og utviklende lek med begreper som utforskes med alle sansene. Hovedmålet med alle Bravo-aktivitetene er å legge et solid grunnlag for en god språkutvikling. Ord, bokstaver og bilder kombinert med sanseopplevelser og morsomme aktiviteter, bedrer barnets språklige bevissthet og øker både ordforråd og forståelse. Samtidig får barnet motoriske utfordringer og en herlig opplevelse av å mestre.

Hvorfor leker vi på denne måten?
Bravo-leken er en investering i barnets utvikling. Barnet får bokstavelig talt leke seg til et forsprang det vil ha glede av resten av livet. Bravo-leken har også vist seg nyttig for barn med spesielle utfordringer. Økt konsentrasjonsevne, bedre kommunikasjonsevne og bedre språkutvikling har vært noen av de positive erfaringene.

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår, en periode hvor det lett blir bare kos og svært lite bevisst og planlagt stimulering. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig, så hvorfor ikke kombinere både kos og læring? Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo.

Følg linken for å lese mer: 

www.bravoleken.no