Forut

Forut brukes på avdeling Nordlys.

FORUT, Solidaritetsorganisasjon for utvikling, er en organisasjon som har som formål å medvirke til sosial mobilisering av fattige og undertrykte i deres kamp for bedre levekår og grunnleggende menneskerettigheter, gjennom bistandstiltak, holdningsskapende virksomhet og politisk bevisstgjøring.

FORUTs barneaksjon har eksistert i over 20 år, og går ut på at barnehager og småtrinn ved barneskoler deltar i en landsomfattende aksjon. Etter at FORUT innledet et samarbeid med Geirr Lystrup, har aksjonen hatt en markant økning i deltakende barnehager og skoler.

Forut sender ut materiell tilpasset barnehager og i Nordskogen har vi hvert år et opplegg for 3-6 årsgruppa som går over flere uker hvor vi leser, synger og lærer om hvordan barn i aksjonslandet har det. Aksjonen avsluttes med besteforeldrekafé til inntekt for forut.

Her kan du lese mer om forut:

http://forut.no/barneaksjon/mer-info-om-barneaksjonen