Linker

Linker til samarbeidsparter, informasjon og tips:
 
Private barnehagers landsforbund  www.pbl.no & www.barnehage.no
Barnehagefakta www.barnehagefakta.no
Sortland Kommune www.sortland.kommune.no
Barne- og likestillingsdepartement http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298
Kunnskapsdepartementet http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager.html?id=1029
Fylkesmannen i Nordland http://fylkesmannen.no/Nordland
Lov om barnehager http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
Rammeplan for barnehage https://www.udir.no/rammeplan 
Universitetet i Bodø http://www.uin.no/Pages/default.aspx
Barnevernet http://www.barnevernet.no
Barneombudet http://www.barneombudet.no
Trygg trafikk http://www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet
Fiskesprell - Matside for barn. Lag gode fiskeretter.  http://www.fiskesprell.no
Forut http://www.forut.no
Navnelapper http://www.navnelapper.no
Været for Sortland http://www.yr.no/sted/Norge/Nordland/Sortland
Bravo: www.bravoleken.no
Øksnes leirsted http://www.oksnesleirsted.no