Foreldrebetaling

Barnehagen står selv for fakturering. Det faktureres med forfall den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. 


 
Matpenger betales pr. barn etter enhver tid gjeldende sats. Barn som ikke har tatt i bruk plassen sin skal ikke betale matpenger.

Foreldrebetalingen betales inn på kontonummer: 4570 1218160.

Spørsmål vedrørende foreldrebetaling kan stilles til daglig leder.