Velkommen til Nordskogen barnehage

Vi vektlegger arbeid med sosial kompetanse, språkstimulering, kosthold og naturen i nærmiljøet, og ønsker at barna skal få utvikle sin utforsker- og skaperglede hos oss. Dette forsøker vi ivaretatt gjennom et dyktig og engasjert personale.

Vi ønsker at det skal være et naturlig valg for deg å velge vår barnehage :).

Velkommen til oss!