Nordlys 1-3 år

Aurora polaris (norsk: polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Fenomenet kan observeres på nattehimmelen i et belte rundt de magnetiske polene. Polarlys viser seg som et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og oransje.

Voksne på avdeling Solstråle:

     

Marcela Hidalgo       Katrin Kaasik           Tove Kristiansen      Sissel Endresen

Pedagogisk leder     Ped.medarbeider     Ped. medarbeider    Ped.medarbeider

 

 

Åpne linken for å se mer om avdeling Nordlys:

 

Halvårsplan Nordlys høsten 23