Planleggingsdager

Det er satt av 5 dager pr. barnehageår til felles planlegging og kurs.

 

Disse dagene er barnehagen stengt. 

Styret har fastsatt disse dagene, som er:  To dager før oppstart av nytt barnehageår i august (torsdag og fredag i uke 33). To første virkedager i januar og dagen etter Kristi Himmelfart i mai.

Planleggingsdager 2023 -2024:

17. og 18. august 
2. og 3. januar 
10. mai