Planleggingsdager 2020-2021

Det er satt av 5 dager pr. barnehageår til felles planlegging og kurs.

 

Disse dagene er barnehagen stengt. 

Styret har fastsatt disse dagene, som er:  To dager før oppstart av nytt barnehageår i august, en dag i oktober, første virkedag i januar og dagen etter Kristi Himmelfart i mai.

Planleggingsdager 2020/2021:

13. og 14. august 2020
9. oktober
4. januar
14. mai