Planleggingsdager 2021-2022

Det er satt av 5 dager pr. barnehageår til felles planlegging og kurs.

 

Disse dagene er barnehagen stengt. 

Styret har fastsatt disse dagene, som er:  To dager før oppstart av nytt barnehageår i august, to første virkedager i januar og dagen etter Kristi Himmelfart i mai.

Planleggingsdager 2021/2022:

19. og 20. august 2021
3. og 4. januar 2022
27. mai 2022