Barnehagens aktivitetskalender 2020-2021

 

Planleggingsdager 2020/2021

13. og 14. august

9. oktober

4. januar

14. mai

                           

Måned/ dato

Hva skjer?                                       

September

 

Uke: 38 og 39

Brannvernuker

11. ,25.

Foreldresamtaler

Oktober

 

 

Planleggingsdag: barnehagen stengt.

23.

Mimrefest, vi får besøk av de barna som begynte på skolen i høst.

November

 

 

 

Desember

 

 

Julebord for barna.

 

Sangstund i kirka.

 

Lucia for barn og foreldre i barnehagen.

 

Nissefest for barna i barnehagen.

Januar

 

 4.

Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

Første soldag

Solfest for barna i barnehagen.

Februar

 

 

Samenes dag markeres i barnehagen.

 

Maskerade for barna i barnehagen.

 

Forut/besteforeldre kafé.

 

Foreldremøte- kurs?

Mars

 

 

Vi feirer barnehagedagen. Arr.  SU/Barnehagen

 

Ski/ akedag, for barna i barnehagen.

 

Årsmøte.

 

Påskelunsj for barna i barnehagen

April

 

 

 

Mai

 

 

Fjelltur til Steiroheia for alle skolestarterne i private barnehager.

 

17.mai forberedelser.

 14.

Planleggingsdag. Barnehagen stengt.

Juni

 

 

Avslutningstur til Skogsøya for de som skal begynne på skolen.

 

Sommer/ grillfest med avslutning for skolestarterne. Alle barn med familie + personalet ønskes velkommen.