Barnehagens aktivitetskalender 2021-2022

 

Planleggingsdager 2021/2022

19. og 20. august

3. og 4. januar

27. mai

                        

Måned/ dato

Hva skjer?                                       

August

 

19. og 20.

Planleggingsdager. Barnehagen stengt

September

 

Uke 38 og 39

Brannvernuker

Oktober

 

29.

Vi får besøk av de barna som begynte på skolen i høst

November

 

 

Foreldresamtaler

Desember

 

 

Julebord for barna

 

Sangstund i kirka

 

Lucia for barn og foreldre i barnehagen.

 

Nissefest for barna i barnehagen.

Januar

 

3. og 4.

Planleggingsdager. Barnehagen stengt.

23. eller første soldag

Solfest for barna i barnehagen.

Februar

 

 

Samenes dag markeres i barnehagen.

 

Maskerade for barna i barnehagen.

 

Forut/besteforeldre kafé.

Mars

 

 

Vi feirer barnehagedagen. Arr.  SU/Barnehagen

 

Ski/ akedag, for barna i barnehagen

29.

Årsmøte

April

 

 

Foreldresamtaler

 8.

Påskelunsj for barna i barnehagen

Mai

 

 

Fjelltur til Steiroheia for alle skolestarterne i private barnehager

 

17.mai forberedelser

 

Planleggingsdag. Barnehagen stengt

Juni

 

 

Avslutningstur til Skogsøya for de som skal begynne på skolen.

 

Sommer/ grillfest med avslutning for skolestarterne. Alle barn med familie + personalet ønskes velkommen.