Søke plass

Priser hel plass kr. 3230,-.
Kr. 300,- pr. barn pr. mnd. i matpenger.
Det er 30 % søskenmoderasjon for første barn, så 50 % for resterende barn i søskenflokken.
Juli er betalingsfri måned.

Finn søknadsskjema for barnehageplass her

https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/barnehager

 

Søknader sendes direkte til Sortland Kommune
Søknadsfrist hovedopptak er 15.mars